Privacy Policy

New Monday en jouw privacy

We zijn ons er van bewust dat kandidaten vertrouwelijke gegevens met ons delen. We behandelen deze gegevens dan ook met uiterste zorg. Dit Privacyreglement is bedoeld om inzicht te geven in de gegevens die we verwerken, waarom we deze gegevens verwerken en wat we hiermee doen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect zijn te herleiden tot jou als persoon. Denk daarbij – in een doorsnee zakelijke relatie – onder meer aan je naam en e-mailadres, maar ook bijvoorbeeld je telefoonnummer en eventueel je adres en geboortedatum. Alles wat met die persoonsgegevens wordt gedaan, noemen we ‘verwerken’. De wettelijke betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in:

 • het verzamelen
 • het bewaren
 • het raadplegen
 • het gebruiken, maar ook
 • het verwijderen van persoonsgegevens.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens van personen met wie we direct of indirect een relatie willen krijgen, hebben of hebben gehad. Denk daarbij aan:

 • (Potentiële) kandidaten voor de vacatures die wij bemiddelen voor onze opdrachtgevers;
 • (Potentiële) contactpersonen van organisaties die wij tot onze klanten, leveranciers of (anderszins) zakelijke relaties rekenen;
 • Bezoekers van onze websites;
 • Sollicitanten die bij ons willen werken of stage willen lopen.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

We verwerken alle gegevens die je aan ons verstrekt om je optimaal te kunnen ondersteunen in onze dienstverlening (denk hierbij aan mail, onze contactformulieren op de website, je CV of contact via zakelijke platformen zoals Linkedin of een vacaturesite als Indeed). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; we hebben die informatie nodig om op je verzoek te reageren. Bij het invullen van contactformulieren staat het je verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als je contact met ons opneemt of reageert op ons verzoek tot contact, slaan we deze correspondentie op.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

New Monday BV is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Waarvoor gebruiken wij de persoonsgegevens?

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen, waarbij we per doel een aantal voorbeelden geven van verwerkingen:

 • Om een relatie met jou aan te gaan en te onderhouden

Als je door ons geholpen wil worden bij het vinden van een nieuwe baan dan hebben we persoonsgegevens van je nodig. Als je eenmaal een nieuwe baan gevonden hebt, dan onderhouden we graag het contact met je, als relatie van New Monday. Dit geldt ook voor contactpersonen van de organisaties waarvoor we werken en in het geval je bij ons solliciteert of stage gaat lopen.

 • Om te adviseren of om marketingactiviteiten uit te kunnen voeren

Om jou als contactpersoon (en de organisatie die je vertegenwoordigt) of als kandidaat goed van dienst te kunnen zijn en de meest optimale ondersteuning en communicatie te kunnen bieden, verwerken we persoonsgegevens voor onder meer marketingactiviteiten. Zo kunnen we je bijvoorbeeld via telefoon of mail vertellen over onze producten en diensten.

Hoe lang bewaren we de gegevens?

We verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor de doeleinden zoals we die genoemd hebben. Jouw persoonsgegevens bewaren we ook niet langer dan nodig is. We bewaren gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Om jou als kandidaat te bemiddelen is het nodig dat we je persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter nooit plaatsvinden zonder je medeweten.

Welke gegevens delen we met derden?

We verstrekken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om een optimale match te maken tussen de kandidaat en de (potentiële) werkgever.  

Hoe borgen we je privacy?

We hebben privacy hoog in het vaandel staan. We hebben daarom een Privacy Officer die toeziet op de naleving van de privacyregelgeving en -bescherming. De Privacy Officer is het centraal aanspreekpunt voor zowel de organisatie als de toezichthouder. Ook hebben we medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze IT-infrastructuur in het algemeen, en ten aanzien van de AVG in het bijzonder. Al onze medewerkers hebben getekend voor geheimhouding. En wij zorgen ervoor dat alleen medewerkers die dit vanwege hun functie moeten, je persoonsgegevens verwerken.

Social media

Op onze websites staan links naar social media, zoals LinkedIn, Facebook, Google +, Twitter of YouTube. Dit Privacyreglement geldt niet voor deze social media. Het gebruik van social media is je eigen verantwoordelijkheid. Wij raden je aan de privacyregels van deze social media goed te lezen, zodat je weet wat er met je gegevens gebeurt. Veel social media aanbieders zijn buiten de Europese Unie gevestigd en slaan je persoonsgegevens buiten de Europese Unie op. Hierdoor is het mogelijk dat je persoonsgegevens niet op hetzelfde niveau zijn beschermd als binnen de Europese Unie.

E-mail communicatie via Mailchimp

We gebruiken Mailchimp voor onze e-mailcommunicatie. Specifiek voor het versturen van onze nieuwsbrieven en e-mailberichten binnen onze dienstverlening. De verzamelde informatie zoals je e-mailadres wordt overgebracht naar en door Mailchimp opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Mailchimp stelt zich te houden aan het EU-US Privacy Shield-principe en het Swiss-US Privacy Shield-principe. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Ga naar https://mailchimp.com/legal/privacy/ voor meer informatie over de privacyverklaring van Mailchimp.

Externe links

Onze website bevat links naar andere externe websites. Dit Privacyreglement geldt niet voor die websites. We proberen de externe links actueel te houden en naar de juiste websites te laten verwijzen. We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en de manier waarop daar met je persoonsgegevens wordt omgegaan. We adviseren je altijd na te lezen op welke manier deze andere websites met je persoonsgegevens omgaan.

Welke rechten heb je?

Je kunt ons altijd vragen welke persoonsgegevens we van je verwerken. Dit recht is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Binnen vier weken ontvang je dan een overzicht van je persoonsgegevens. Je kunt ons vragen onjuiste gegevens te wijzigen of je gegevens aan te vullen. Als je vindt dat persoonsgegevens verwijderd moeten worden, kan je ons dat ook laten weten via info@newmonday.nl.

Wijziging van het privacyreglement

We kunnen dit Privacyreglement aanpassen. Dat doen we bijvoorbeeld als de wet of ons beleid wijzigt. We raden je daarom aan het Privacyreglement regelmatig opnieuw te bekijken bij een bezoek aan onze website.

De laatste wijziging was op 7 augustus 2023